The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

Fysieke COP CMD NHL (Jooske en Chris)

Cloud created by:

maarten de laat
23 September 2009

Hele opleiding volgens communities of practice (cops) georganiseerd. Specifiek aan de casus is cops bestaan uit een verzameling van docenten en studenten. Doel is dat zo snel mogelijk de cop gerund wordt door studenten (eigenaarschap).

Cops hebben een grote variatie in deelname 20 – 100 met elk een verschillende / eigen dynamiek. Binnen de cops werkt men aan projecten. Het fungeert als een werkruimte voor de projectgroepen, het is hun kantoor.

De cops zijn gekoppeld aan de minoren – vakgebieden (bijv. minor cross media) digitale component, bloggen, mux nl

Ons streven (komt nu incidenteel voor) at hier de ontmoetingen met de praktijk plaatsvinden. – via de cop kennis circulatie, sociale binding met stud lkr en praktijk

 Vragen nav deze casus:

- Wij werken met vraagsturing -> maar hoezo vraagsturing?

Wij denken dat dit goed voor ze is, en wij worden ‘chagrijnig’ dat ze dat niet willen. Misschien moeten we meer luisteren naar onze doelgroep (het aansturen via de cops heeft nu iets koloniaals)

- Waarvoor zijn we een oplossing aan het aanbieden?

- Match tussen statische minoren en dynamische cops

 --

Opbrengsten Netwerkruimte:

- Wat wij als statisch zien kan eigenlijk wel heel dynamisch zijn.

- Wat wij als probleem zien hoeft misschien geen probleem te zijn

- De wereld staat nu even op zijn kop.

 De fysieke plek die wij bewust bieden via onze cops is wel een belangrijk bindend element. Voorheen zwierven de studenten uit en wisten we niet waar en hoe men werkte – vanwege de cops komen ze weer naar school om met elkaar op hun plek samen te werken – tosti ijzers – de noodzaak om elkaar te zien en te horen blijkt cruciaal.

 --

Thema Netwerkleren: groei en energie

We realiseren ons dat we altijd erg kritisch op onszelf zijn maar dan vertellen we ons verhaal en dan krijg je vaak als reactie goh wat leuk en wat doe je goede dingen.

 Eigenlijk doen we heel veel dingen goed en dat is ook belangrijk ->  meer positief formuleren en meer zien wat we goed doen. En dat geeft ook energie. Succesmomenten vieren: ‘Count your blessings’

 Er is geen grotere bedrijfstak (onderwijs) waar zo’n klaag cultuur heerst. Omdraaien het is ook gewoon leuk -> positieve energie gebruiken om zo het gezaaide te laten groeien.

 De Fieke cops hebben hiertoe een belangrijke bijdrage geleverd, maar het is niet of of maar en en -> Dus koppelen van digitale met fysieke netwerken.

Contact details: maarten.delaat@ou.nl

Extra content

Embedded Content

Contribute

Contribute to the discussion

Please log in to post a comment. Register here if you haven't signed up yet.