Cloudworks is no longer accepting new user registrations, and will be closing down on 24th June 2019. We hope to make a read-only archive of the site available soon after.

ICT en community (Gerritjan)

Cloud created by:

maarten de laat
23 September 2009

Community (cop) vorming rond een elektronische leeromgeving (ELO) school breed dus waar leerlinge (3000) en leerkrachten (100) samen in participeren, kennis delen, etc..

 Vraag:

- Hoe zou je dit kunnen organiseren en wie faciliteert dit?

- En als er een cop van docenten ontstaat, wat is de rol en bijdrage van de leerlingen in deze ruimte?

- Hoe ontstaat het leren van elkaar , het uitwisselen en samen creëren?

 Waarom: kennis/ervaringen delen à creëren van variëteit voor leerlingen (verschillende leerlingvolgsystemen).

 Vanuit een management perspectief is dit een ideaal streven, maar hoe krijg je het voor elkaar en waarom wil je het?

- Er is nu een kerngroep

- Er worden workshops georganiseerd

 --

Opbrengsten Netwerkruimte:

- Je moet met elkaar voortdurend in gesprek blijven.

- Wat is een goede elo omgeving voor leerlingen – vraag ook leerlingen wat het helpt

- Blijf erover in gesprek met docenten om te achterhalen wat en hoe het hen helpt -. Wat zijn de ingrediënten om het zelf te gaan creëren à wat levert het je op en spreek hierover regelmatig met de doelgroep

 We hebben vooral tijdens deze netwerkruimte het mooie van deze casus – invoering elo –besproken, maar nog niet zozeer over netwerkleren gesproken (eigenaarschap en het moet je verder helpen) maar dit kunnen we nog verder verdiepen.

 --

Thema Netwerkleren:

- Organiseren van binnenuit – conclusie is met elkaar zorgen dat elo of cop iets is van alle betrokkenen is, zowel leerlingen en docenten en dat je gebruik maakt van elkaar tijdens ontwerp proces, nut urgentie en belang en dat dit voor deelnemers verschillend kan zijn. - - Risico is dat je voor elkaar gaat invullen hoe jij denkt dat dit voor jou en of hen van belang is. à met elkaar in gesprek blijven hierover

- Opbrengsten -. Vraag stellen voor wie zijn die opbrengsten van belang. Ik kan wel een idee hebben, maar zien docenten of leerlingen dat ook zo? à Schakelen tussen rollen die mensen hebben in de organisaties

- Verhaal van team ontwikkeling bij ‘t Baken -> vraag blijft liggen kom er goed achter wat het probleem is en of netwerkleren daar een oplossing voor is en wees daar open en eerlijk in .

- Netwerkleren is geen panacee voor alle problemen: Het middel is geen doel op zich, het zijn instrumenten en je moet blijven onderzoeken of het aansluit bij de praktijk en de dagelijkse behoefte tot verandering ontwikkelen

Contact details: maarten.delaat@ou.nl

Extra content

Embedded Content

Contribute

Contribute to the discussion

Please log in to post a comment. Register here if you haven't signed up yet.