The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

Hoe begint het? (Laurens)

Cloud created by:

maarten de laat
23 September 2009

30 scholen in Friesland basisonderwijs, werken aan deskundigheidsbevordering.

Gegeven, niemand heeft tijd.

 We kunnen wel ondersteuning bieden  (digitaal ) – beginnen bij voorloper scholen en per directie wil je uitzoeken of dit wat is à is men enthousiast , dan gaan we het ondersteunen.

 Vraag:

- Vervolgens gebeurt er niets, waarom?

- Wat maakt nou dat het gaat zoals het gaat?

- Waarom pakt men het niet spontaan op?

 --

Opbrengsten Netwerkruimte:

- Cultuuromslag – ik ga ervan dat professionals wel willen professionaliseren.

- Het is geen vanzelfsprekendheid dat mensen niet per se willen ontwikkelen

- Maak het concreet, ‘what is in it for me’

- Balans tussen vraagsturen en vraag en aanbod

 Discussiepunt – in hoeverre kun je mensen ook een beetje verplichten om iets te doen – te professionaliseren.

 Reflectie:

- We vragen vaak verantwoording maar in hoeverre geven we verantwoordelijkheid

Directeuren vragen veel maar ik in hoeverre doe je het zelf. Zelf weten of doen we het ook niet altijd.

- Ruimte geven alleen is niet altijd voldoende

 --

Thema Netwerkleren:

- Van binnenuit – geef mensen de ruimte (ook een soort paradox dat je als manager vanuit een soort almacht mensen ruimte kunt geven – en dan ben je ook nog eens teleurgesteld omdat men het niet voldoende neemt). Bij het Dalton spreekt men van vrijheid in gebondenheid, daarnaast moet je een percentage anarchisten hebben ; het is geen vanzelfsprekendheid dat mensen willen en blijven ontwikkelen te veel

- Houding – hoe zitten mensen erin is het hun hobby?

- Balans tussen sturing – duwen of ruimte geven balans

- Kleine stappen zetten – want het gaat niet zo snel

- Voorbeeldgedrag – externe druk is vaak wel nodig, wat is fundamenteel noodzakelijk kun je het altijd wel van binnenuit sturen

- Communities is een soort vrijblijvendheid maar ook een cop heeft een manager nodig sturing / facilitering is van belang. Echter een cop manager is tevens een soort paradox.

- Hoe lang en hoe groot zijn de netwerken die leren – als het probleem is opgelost dan kan het netwerk toch ook weer opgeheven worden, soms werken ze goed in de kroeg,soms van korte duur soms over een langere periode. Etc.

Contact details: maarten.delaat@ou.nl

Extra content

Embedded Content

Contribute

Contribute to the discussion

Please log in to post a comment. Register here if you haven't signed up yet.