The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

Economics van kern naar betrokkenheid v/d rest (Ton)

Cloud created by:

maarten de laat
23 September 2009

VECON: Volstrekt praktisch gericht; vele projecten (rekenen en economics) en aanvullende activiteiten

 Vraag:

Hoe bereiken wij onze docenten (economie docenten) / doelgroep bij deze activiteiten?

We ontmoeten veel mensen maar we bereiken de docenten (onze eigen leden) nooit. Hoe krijgen we commitment / betrokkenheid rond de projecten. We zien te vaak dat men het wiel zelf weer uit zit te vinden.

Hoe krijgen we mensen naar onze producten/lesmaterialen en dat het productief blijft naar twee kanten toe (door ontwikkelen en samen leren)

 --

Opbrengsten Netwerkruimte:

Vooral de vraag besroken, hoe krijg je een netwerk van de grond?

 Vraag je af wat de behoefte is (en wat je hen te bieden hebt) à zoek naar de (die) groep, sluit aan bij bestaande netwerken , zorg dat je nieuwsgierigheid weet te prikkelen, starten met een kernteam, à dus weet die enthousiasme te vinden. Begin met kleine start groepsbijeenkomst en vorm een kerngroep.

 --

Thema Netwerkleren:

- Groei en energie: Hoe ontstaat groei en energie in het netwerk. Komt het van binnen of buiten de organisatie?

- Waarom komt economics niet van de grond – heeft toch te maken met energie rondom dit thema.

- Wat is de achterliggende verwachting van mensen – moet je dit expliciteren of juist niet.

Plus de bereikbaarheid. Hoe bereik je mensen,. Waarom willen mensen energie geven aan zo’n netwerk.

- Als je niet van binnen uit begint, dan wordt het als te sturend ervaren terwijl dat helemaal niet de bedoeling is.

Contact details: maarten.delaat@ou.nl

Extra content

Embedded Content

Contribute

Contribute to the discussion

Please log in to post a comment. Register here if you haven't signed up yet.