The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

scan netwerkleren

meetinstrument om haalbaarheid van netwerkleren in kaart te brengen

Cloud created by:

Janneke Hooijer
13 October 2009

De scan netwerkleren kan gebruikt worden om de haalbaarheid van netwerkleren in een school of een groep van scholen in kaart te brengen. De scan geeft inzicht in de stand van zaken rondom een aantal aspecten die voorwaardelijk zijn voor netwerkleren.Het geeft inzicht over:

De ruimte vanuit de organisatie; in hoeverre is er beleid rondom het professionaliseren van docenten, en is dat beleid gedeeld.

Collegialiteit, in hoeverre zijn docenten bereid kennis te delen en hebben ze waardering voor elkaars expertise.

Leren in je netwerk; in hoeverre nemen de docenten deel aan netwerken en hoe actief participeren ze hierin

Contact details: Janneke Hooijer

Extra content

Embedded Content

Contribute

Contribute to the discussion

Please log in to post a comment. Register here if you haven't signed up yet.