ενδιαφέροντα Clouds

Cloud created by:

Rebecca Galley
5 October 2010

Προσθέστε μια σύνδεση με ένα Cloud ή Cloudscape που βρίσκετε ενδιαφέρον και, εν συντομία, εξηγήσετε γιατί το έχετε επιλέξει.

Extra content

Embedded Content

Contribute

Christopher Jobling
9:06pm 16 November 2010


Did you intend the title and text to be Greek? Or is it just a weird font issue?

Rebecca Galley
9:03am 17 November 2010


Yes, it is meant to be in Greek - it is a Cloud set up as part of the Using technologies workshop I facilitated in Cyprus in September. The workshop was in English but I thought it might be nice to attempt some Greek...:-)

Contribute to the discussion

Please log in to post a comment. Register here if you haven't signed up yet.