The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

ASSESS2010 - Verktøykasse

Verktøy for tilbakemelding og underveisvurdering

Cloud created by:

Lars Holand
22 November 2010

Eksempler på verktøy for tilbakemelding og underveisvurdering fra pilotene:

1. Medstudentrespons med vurderingskriterier m/karakter. Eksempel fra IKT for lærere og Naturgeografi (HINT)
2. Medstudentrespons med vurderingskriterier u/karakter. Eksempel fra Organisasjonsatferd (BI)
3. Egenvurdering med vurderingskriterier og plenumsgjennomgang. Eksempel fra Organisasjonsatferd (BI)
4. Egenvurdering gjennom læringsutbytte-test. Eksempel fra Visual Basic (HIST)
5. Digitale tester i innlæringen. Eksempel fra PHP og Operativsystemer (HIST)
6. Digitale tester som repetisjon. Eksempel fra Organisasjonsatferd og Bedriften (BI)
7. Digitale tester som arbeidskrav. Eksempel fra Finans og Økonomistyring I og II (BI)
8. Flervalgsoppgaver laget av studentene . Eksempel fra Visual Basic og Operativsystemer (HIST)
9. Progammeringsøvelser med tilbakemelding. Eksempel fra Operativsystemer (HIST) (2010-06-01, geir m.)
10. Diskusjonsgrupper som tilbakemelding. Eksempel fra PHP(HIST).
11. Plenumstilbakemelding på Blogg. Eksempel fra Operativsystemer (HIST) (2010-06-01, geir m.)
12. One Minute Paper på papir. Eksempel fra Organisasjonsatferd (BI)
13. One Minute Paper online. Eksempel fra Operativsystemer (HIST)
14.Grupperefleksjonsnotat basert på individuelle arbeider(BI)
15. Tenkehatter (DeBonos hatter)
16. Kriterietabeller.
17. Læringsutbytter på temanivå
18. Læringsutbytter i undervisning
19. Fastsetting av karakter på tidligere studentbesvarelser (BI)

Extra content

Embedded Content

Contribute

Contribute to the discussion

Please log in to post a comment. Register here if you haven't signed up yet.