Cloudworks is no longer accepting new user registrations, and will be closing down on 24th June 2019. We hope to make a read-only archive of the site available soon after.

ASSESS2010 - Piloter

Oversikt - piloter i ASSESS2010

Cloud created by:

Lars Holand
22 November 2010

Pilotene i ASSESS2010 prosjektet


Minipiloter på BI

  • Modelltrening gjennom digitale tester(H2010)
  • Lese og forstå akademiske artikler(H2010)
  • Selvobservasjon og selvrefleksjon(H2010)
  • Rollespill i store klasser(V2011)

Extra content

Embedded Content

Contribute

Contribute to the discussion

Please log in to post a comment. Register here if you haven't signed up yet.