The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

NieweMediaToepassingen

Het vak Ontwerpen van Nieuwe Media Toepassingen

Cloud created by:

piet kommers
20 January 2009

Ontwerpen van Nieuwe Media-Toepassingen

In het vak Communicatiekundig Ontwerpen dat je al eerder volgde werd de volgende omschrijving van communicatiekundig ontwerpen gegeven:

“We spreken van een communicatiekundig ontwerpproces als organisaties op systematische wijze werken aan de oplossing van communicatieproblemen.” Dit kunnen zijn: Een tekort, een teveel of een mismatch tussen behoefte en communicatie.

Als kenmerk van een ontwerpproces wordt gesteld dat het gaat om een fasering van activiteiten en dat er gebruik gemaakt wordt van (toegepast en fundamenteel) onderzoek. Ook staat de samenwerking tussen professionals en een organisatorische inbedding centraal.

Binnen dit vak “Ontwerpen van Nieuwe Mediatoepassingen“ gaat het vooral om communicatie die we in de nabije toekomst mogen verwachten. We kijken naar de toekomst omdat de “nieuwe” media zich steeds sneller ontwikkelen; en daarmee ontwikkelen zich ook nieuwe mediatoepassingen. In dit vak kijken we vanuit toekomstige media naar de nieuwe vormen van communicatie. Voorbeelden van de impact van media op de huidige communicatie zijn natuurlijk het internet, maar ook mobiele communicatie, computer games, webgemeenschappen en ook computer games. Als we de recente voorspellingen over de nieuwste gadgets serieus nemen dan staan er ons heel wat veranderingen te wachten in communicatieland. Het is de bedoeling dat je in dit vak actief met ideeën speelt over hoe communicatie er over drie á vijf jaar uitziet. Na een aantal ontwerpfasen maak je een geavanceerde web site waarop je demonstreert hoe jouw voorgestelde mediatoepassing in de toekomst er uit ziet en hoe ze gaat werken.

In dit vak wordt in groepen van vier studenten gewerkt aan het (her)ontwerp van een nieuwe mediatoepassing vanuit een communicatiewetenschappelijk perspectief  
Ontwerpen van Nieuwe Media Toepassingen Ontwerp Implementatie Evaluatie
Voorbeelden Actualiteit Beste Sites Usability
Onderzoek Doelgroep Gereedschappen Observaties
Communicatie Cloudworks Vaardigheden Eindverslag
   

Medianieuws: Actualiteit en Toekomst

Hoe oriënteer ik mij over nieuwe media?

Onderzoek

Waar vind ik onderzoek naar nieuwe media?

1.         Media Loket

2.         De Waag Projecten 3.         ilse Media 4.         BBC New Media Research 5.         MIT Media Lab 6.         New Media Update 7.         Nielsen Media Studies 8.         University of California New Media Research 9.         New Research for New Media 10.       Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 11.       Lev Manovich: Software Studies Initiative 12.       How to write your Media Article?

Beste Web-sites

In Nederland

Wereldwijd

 


Ontwerpmethoden

Een ontwerp is een beschrijving of een model van de werkelijkheid. Voordat je begint moet je vooral goed nadenken over je plan van aanpak: Welke ontwerpmethode kies je?

Ontwerptechnieken

Welke creatieve technieken kun je als team gebruiken?

Ontwerpstadia

Welke stappen neem ik bij het ontwerpen van een multimediaal programma?

1.     Existentieel: Wat vind ik belangrijk? Voor wie? Welk effect wil ik bereiken?

2.     Conceptueel: Waar gaat mijn mediumtoepassing/-programma over?

3.     Metaforisch: Welke uiterlijke vorm is geschikt?

4.     Structureel: Hoe moet het programma in elkaar zitten?

5.     Navigatie: Hoe komt de gebruiker waar hij/zij wil zijn?

 

Contact details: kommers@edte.utwente.nl

Extra content

Embedded Content

Contribute

Contribute to the discussion

Please log in to post a comment. Register here if you haven't signed up yet.