The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

Studentportalen SkovdeEtt forum for att diskutera och utbyta erfarenehter kring ny studentportal for Hogskolan i Skovde

Cloudscape created by:

Hans Oberg
9 September 2009

Målet är att studentportalen ska ge Högskolan i Skövdes alla studenter en självklar kanal för information och kommunikation under studierna.

Clouds in this Cloudscape

More activity | RSS