The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

NaZomerSchool Netwerkleren verzorgd door het Ruud de Moor Centrum 16/17-9Cloudscape created by:

maarten de laat
16 September 2009

Binnen en buiten de school zijn docenten volop en actief bezig met hun vak. Maar ook uiteenlopende problemen en uitdagingen krijgen de aandacht zoals het terugdringen van schooluitval, het beter benutten van talenten of het ontwikkelen van leerlijnen. Sommige zaken kun je in je eentje oplossen, maar vaak heb je collega’s nodig om verder te komen. Het deelnemen aan netwerken is voor een steeds grotere groep docenten dan ook een vanzelfsprekende activiteit om verder te komen en stappen te zetten in een door hen gewenste richting. Maar het organiseren van netwerken en vooral het meer lerend en producerend bezig zijn gaat niet vanzelf. Vragen waar mensen mee zitten als ze netwerkleren willen toepassen:

 

·     Hoe roep je het gevoel op bij mensen dat ze er iets aan kunnen hebben? En hoe stimuleer je de attitude “eerst iets moeten investeren om er vervolgens de vruchten van te plukken”?

·     Hoe organiseren we netwerken zodat er meer kansen op succes ontstaan? Welke aanpakken en goede voorbeelden inspireren ons? Wat zijn de werkzame principes?

·     Hoe kan je het ontwikkelvermogen binnen de school beter benutten? Dit gebeurt nog niet altijd. Netwerken worden juist gezien als belangrijk verbindingsmiddel om met elkaar meer kwaliteit te genereren en de talenten van docenten op allerlei vlakken (vakgerelateerd, vakoverstijgend etc.) beter tot hun recht te laten komen. De vraag is dus wat is de sleutel die talenten ontsluit?

 

NaZomerSchool

In de NaZomerSchool gaan we met deze vragen aan de slag door te kijken naar een aantal casussen. Hierbij vragen we expliciet jullie input. Op basis van gesprekken tot nu toe willen zouden we in ieder geval de volgende casussen willen behandelen:

 

·     Het ontwikkelen van (digitaal) lesmateriaal

·     De ontwikkeling van de rol van teamleider in relatie tot de schoolorganisatie

·     Het laten ontstaan en versterken van netwerken en communities rond een bepaald instrument dat veel wordt gebruikt op scholen (hot potatoes, portfolio, ELO)

 

Hierbij speelt steeds dat netwerkleren een middel is om iets te bereiken. Dat iets, de casussen, staat daarbij steeds centraal.

De casusses worden in aparte wolken nader besproken

 

 

More activity | RSS