The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

ICT-rijk onderwijsCloudscape created by:

Jaap Walhout
30 September 2009

De wereld om ons heen veranderd in hoog tempo. De invloed van ict-topassingen wordt steeds groter. Jongeren leren al vroeg als vanzelf met mobiele en internettoepassingen om te gaan. in het onderwijs wordt hier echter nauwelijks aandacht aan besteed. En dat terwijl een breed scala aan ict-toepassingen zijn goed leent om in het onderwijs te worden ingezet.

Voor het juist inzetten van ict is het van belang om vanuit een didactische bril naar het gebruik van ict in het onderwijs te kijken. Hiervoor gebruik we het TPACK-model. In dit model wordt integraal gekeken naar 'content', 'pedagogy' & 'technology'. Te vaak wordt de inzet van ict nog bekeken vanuit de technologiehoek. De integrale aanpak van dit model maakt dat er geen gekunstelde situatie ontstaat, maar een logisch geheel tussen inhoud, didactiek en techniek.

Het van dit project is het ontwikkelen van een aanpak op basis waarvan docenten in staat zijn om ict op een didactische en inhoudelijk zinvolle wijze te integreren in het onderwijsproces. De beschrijving van deze aanpak wordt aangevuld met voorbeelden over het inzetten van ict.

Clouds in this Cloudscape

More activity | RSS