The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

ASSESS2010 - Prosessvurdering i høyere utdanningASSESS 2010 er et samarbeidsprosjekt med fokus på prosessvurdering i høyere utdanning støttet av Norgesuniversitetet.

Cloudscape created by:

Lars Holand
22 November 2010

SAMMENDRAG
Når man planlegger et emne skal man ideelt sett ta utgansgpunkt i læringsresultatet, det som studentene skal kunne etter å ha gjennomført emnet, og velge en eksamensform som måler læringsresultatet. Så gjør man "baklengs planlegging" ved å velge innhold og læringsaktiviteter som støtter opp om læringsresultatet. Med utgangspunkt i denne metoden skal prosjektet ta i bruk underveisvurdering i store og mellomstore klasser i høyere utdanning.

ILLUSTRASJON - Læringsmål i mikro- og makro-perspektiv
mikro- og makro-perspektiv

ASSESS 2010 er et samarbeidsprosjekt med fokus på prosessvurdering i høyere utdanning støttet av Norgesuniversitetet. Prosjektets tre samarbeidspartnere er Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Kontaktperson for prosjektet er anne.swanberg@bi.no.

 

More activity | RSS