The web-site is now in readonly mode. Login and registration are disabled. (28 June 2019)

Gratis konferanse om underveisvurdering og tilbakemelding i store klasser

3 February 2011
Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo

Den 3. februar inviteres det til et åpent dagsseminar ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Cloudscape created by:

Lars Holand
22 November 2010

ASSESS 2010 er et FoU-prosjekt med samarbeidspartnere fra tre høyskoler: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Handelshøyskolen BI. Prosjektet er støttet av Norgesuniversitetet og er nå inne i en avsluttende dokumentasjonsfase.

Den 3. februar er vi klare til å dele våre prosjekterfaringer med andre interesserte. I løpet av dagen skal vi formidle erfaringer fra 13 piloter om har testet ulike former for tilbakemeldingsaktiviteter – fra medstudentvurdering med rubrikkskjemaer til ulik bruk av automatiserte tester på læringsplattformen. Pilotene representerer ulike fagområder, klassestørrelser og verktøy, derfor tror vi overføringsverdien av prosjekterfaringene er stor.

Prosjektets mål har vært å utvikle og teste en metode for planlegging og gjennomføring av underveisvurdering i store klasser. Vi har tatt utgangspunkt i John Biggs teori om ”constructive alignment”, som vi har oversatt til ”samtstemt undervisning” på norsk. I tillegg har vi utviklet en verktøykasse med pedagogiske virkemidler og metoder - en ”Teacher’s toolbox”, som vil bli presentert på seminaret.

Flere av pilotene blir lagt fram med det formål å dele – men også diskutere - erfaringer, tips og råd. Bli med i diskusjonen du også!

For mer informasjon og diskusjoner - følg clouden "Konferanse om underveisvurdering og tilbakemelding i store klasser".

More activity | RSS